TLUG OCH GDPR

MAJ 25, 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

TLUG samlar in personlig information av medlemmar, volontärer, donatorer och vi ser till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med lagarna.

Genom att ge information om dig själv godkänner du att Tandläkare utan gränser behandlar din personliga information i enlighet med denna datapolitik. Om du inte kan acceptera det, skicka inte dina personuppgifter till oss, till exempel i samband med donationer eller anmälan till våra nyhetsbrevet.

Vilken information samlar vi in?

Som regel kan du kontakta oss via vår hemsida eller e-post. Du behöver inte berätta om vem du är gällande frågor om verksamheten (projekt, medlemskap, donationer, etc)

Gäller det medlemskap, volontärsarbete och ibland donationer behöver vi personuppgifter.

När du skickar personuppgifter gäller följande:

Allmänt: Personlig information lagrar vi så att vi har möjlighet att kontakta dig i samband med våra projekt, evenemang och volontärarbete.

Informationen hålls för den lag som tillåts och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på arten av informationen och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Du kan dock alltid kontakta oss på info@tandlakareutangranser.se  om du inte vill bli kontaktad. På det viset tar vi bort personuppgifterna.

Donationer och medlemskap: När du donerar till organisationen och vill antingen hedra eller fira någon genom att skänka en gåva kan du meddela oss namn på den du vill hedra samt adress dit vi ska skicka minneskortet och kontaktuppgifter så att vi sedan kan skicka dig ett kvitto för din donation eller ditt medlemskap och kontaktar dig om det finns frågor om bidraget.

Som ny medlem får du våra  nyhetsbrev gällande vår verksamhet. Om du inte vill ha nyhetsbrevet kan du kontakta oss på info@tandlakareutangranser.se.

Användning av cookies: Datorns webbläsare kan ställas in för att informera när en cookie är mottagen. Detta gör att användaren kan acceptera eller avvisa en cookie. En dator kan också ställas in för att avvisa alla cookies.

Upplysande av information Personlig information som du tillhandahåller för TLUG, använder vi internt i vår organisation och att kommunicera med dig. Vi säljer aldrig dem till andra!

Vi har partners utanför EU / EES med vilka vi kanske behöver dela med dig av din personliga information, till exempel i samband med ett volontärsprojekt. När vi delar dina uppgifter med våra samarbetspartners/ samarbetsländer, garanterar vi nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Användning av bilder:  Vi förbehåller oss rätten att använda bilder från vår verksamhet. När vi publicerar dessa bilder ska dessa vara godkända av volontärer, lokalfolk samt styrelsen så att ingen ska känna sig utnyttjad eller kränkt.

 Insikter och klagomål. Du har rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är inkorrekt har du rätt att rätta eller ta bort. Förfrågan om detta kan göras på info@tandlakareutangranser.se.

Den nuvarande GDPR kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Mer info om GDPR, klicka här

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail