Bli medlem

november 10th, 2013 | fredrik

Categories: There is no tags

Du behöver inte arbeta inom tandvården för att bli medlem. Alla är välkomna! Som medlem ger du ditt stöd till våra projekt.

Fyll i formuläret nedan och sätt in årsavgiften på 200 SEK på angivet kontonummer. Då årsavgiften är registrerad aktiveras medlemskapet. Givetvis måste du inte vara verksam inom tandvården för att vara medlem.

Årsavgiften på 200 SEK sätts in på plusgiro 51 21 72-8, bankgiro 408-7482.

OBS! glöm inte ange för- och efternamn vid betalningen!

Bli Medlem

BRA ATT VETA!

– Nyhetsbrev och all kontakt sker genom mail därför viktigt att den är korrekt

– Det tar några veckor efter inbetalning innan mail skickas till dig med medlemsnummer

– Varje medsavgift räknas för det året som den är inbetald, det vill säga, ny medlemsavgift för nytt år

– Vi har tyvärr ingen möjlighet till betalning via autogiro. Medlemmen måste själva betala in avgiften aktivt varje år. Vi skickar påminnelse om detta via e-post.

– Medlemmen ansvarar själv för att kontakta oss i samband med byte av adress, telefon och e-post

– Påminnelse om betalning av medlemsavgift sker två gånger per år via e-post. Inaktiva medlemmar, det vill säga, medlemmar som inte betalat årsavgift trots påminnelse kommer att tas bort från medlemsregister.