TLUG OCH PROJEKT MED PAPPERSLÖSA

Den 1 juli 2013 infördes en ny lag (2013:407)  om hälso- och sjukvård till vissa personer som kommer från annat land och som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen innebär att landsting/regioner är skyldiga att erbjuda dessa personer subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som asylsökande.

Vård som inte kan anstå/vänta: Detta är väldigt svårt att definiera då varje fall är unik och kan skilja sig från person till person. Det som är viktigt att påpeka är att vård inte kan anstå behöver inte nödvändigtvis innebära att vårdbehovet är akut.

Läs mer om Socialstyrelsens dokumentation om vård som inte kan anstå, klicka här

 

TANDVÅRD I SVERIGE OM MAN KOMMER FRÅN ANNAT LAND?

Asylsökande och papperslösa: Asylsökande barn och unga får samma subventionerad och fullständig hälso- och sjukvård samt tandvård som bosatta. För vuxna asylsökande och papperslösa är den subventionerade tandvården begränsad till vård som inte kan anstå.

EU-migranter: Folk som kommer från EU-länder han vistas i Sverige tillfälligt. En person från ett EU-land, som är tillfälligt i Sverige och behöver akut tandvård, har rätt att få det i Sverige på samma villkor som den som är försäkrad i Sverige. För att man ska kunna få svenskt tandvårdsstöd ska man ha med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort, så kallat EU-kort. Det behöver man för att kunna visa att man är med i socialförsäkringssystemet i sitt hemland. Ett stort problem är att några personer saknar det europeiska sjukförsäkringskortet som ger dem rätt till statligt tandvårdsstöd för nödvändig tandvård i Sverige. Det finns dock några frivilliga organisationer som kan hjälpa EU-migranter gällande akut tandvård, detta varierar från landsting till landsting.

Personer från länder utanför EU/EES: Personer som tillhör denna kategori saknar rätt till statligt subventionerad tandvård, i andra ord måste de betala tandvården själva.

Hemlösa: Om man saknar bostad och inte har råd med tandvård ska man i första hand vända sig till socialtjänsten som kan hjälpa till att bedöma om man har rätt att få tandvård inom ramen för socialtjänstlagen. På vissa orter i landet finns särskilda läkarmottagningar för hemlösa där man kan få sjukvård och tandvård.

Om man inte har råd med tandvården: Om den enskilde inte själv kan bekosta sin tandvård kan hen få ekonomiskt stöd för detta av kommunen. Det handlar om skäliga kostnader för nödvändig tandvård. Här räknas även förebyggande åtgärder mot tand- och munsjukdomar. Socialnämnden bör som regel grunda sin bedömning på den behandlande tandläkarens behandlingsförslag.

Identifiering av patienter: Asylsökande kan styrka sin status genom LMA-kort, en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och därmed berättigad till vård enligt gällande bestämmelser. Utfärdas av Migrationsverket.  LMA = Lagen om Mottagande av Asylsökande.

VEM ANSVARAR FÖR TANDVÅRDEN?

Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget. I vissa kommuner finns också frivilliga organisationer som hjälper till med ekonomisk bistånd då man inte har råd med tandvård. För att få mer information om vilken hjälp man kan få kan man kontakta landstinget eller regionens växel eller kommunens socialkontor.

TIPS OM ORGANISATIONER SOM KAN HJÄLPA TILL:

IMAG4430

HUR ARBETADE TLUG MED PAPPERSLÖSA?

Tandläkare utan gränser har tillsammans med Röda Korset bedrivit ett projekt för att hjälpa till med tandvården till papperslösa i Stockholm. Detta projekt startade innan tillträdet av lagen under 2013 som ger rätten till papperslösa att få tandvård som ej kan anstå.

Projektet bestod av mottagning för undersökning och hänvisning av patienter och hålls i Stockholms Röda Korsets  lokaler. Målsättningen var att inom kort framtid skulle denna mottagning inte behövas existera.

Patienterna undersöktes av volontärer och efter identifiering av den akuta problematiken hänvisades patienten till närmaste Folktandvårdskliniken med en hänvisningspapper, om problemet och adress till kliniken. En representant från TLUG ringde kliniken dagen därpå för att berätta om patienten och Röda korset ringde patienten dagen efter för att bekräfta om patienten fått den vård som de sökte för. Då den nya lagen blivit allmänt  känd och mottagning på FTV klinikerna fungerade bra behövdes inte TLUGs insats i detta ärende längre. Nu fungerar vi som rådgivning för Röda korset vid behov.

En annan kategori av patienter som fortfarande har stort behov, men med en mera komplicerad lösning är EU-migranter. TLUG arbetar på för att hitta en lösning för att kunna erbjuda adekvat akut tandvård till dessa patienter.

IMAG4443

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail