november 17

Vill du vara med i nästa projekt i Filippinerna?

Hej alla medlemmar!

Nu har vi fixat datum för projektet i Filippinerna under veckorna 10 och 11 (4-15 mars).

Sista anmälningsdatum blir den 31 december. Notera att vi ska ha informationsmötet för volontärerna den 19 januari. Plats och tid kommer att bekräftas vid senare tillfälle. Läs reseberättelse från senaste projektet i landet.

Ansökan skickas till: magnus@tandlakareutangranser.se

Följande information önskar vi ha från dig:

1.-Namn, efternamn

2.- Yrkeskategori och yrkesverksamma år

3.- Har du varit volontär tidigare i Sverige eller utlandet? I så fall när och var?

4.- Projektland av intresse.

5.- Varför vill du vara volontär hos oss?

6.- Personlig motivering och din syn på vad du kan tillföra projektet