Årsmöte 27 mars 2021

Den 27 mars är den är det dags för vår digitala årsmöte!
Vi kommer att redovisa för vår verksamhet för 2020

Vår Digitala möte sker via Zoom:
Länken kommer en vecka innan mötet 

Nedan hittar ni dagordningen
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för årsmötet
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av 2 justerare tillika rösträknare
§6 Fastställande av röstlängd
§7 Årsmötets behöriga utlysande
§8 Verksamhetsberättelse 2020
§9 Ekonomisk berättelse
§10 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§11 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet beträffande föregående års förvaltning
§12 Fastställande av budgetförslag för 2021
§13 Verksamhetsplan 2021
§14 Valberedningens förslag och val till styrelsen
§15 Behandling av inkomna propositioner och motioner
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande

Välkomna! 💙💙💙

Årsmöte 7 november 2020

Vår Digitala möte sker via Zoom:

1. Ladda ner Zoom appen
2. Klicka på nedanstående länk:

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/64451573465

Meeting ID: 644 5157 3465

Schema:
10:00-11:00  Årsmöteshandlingar 
11:00-11:15 paus
11:15-11:25 TLUGs projektländer
11:30-11:40 Projektland Bukoba Tanzania
11:50-12:00 Projektland Kenya

 

Mötet börjar med att vår ordförande Nikoo Bazsefidpay presenterar årsmöteshandlingarna som finns via länken nedan. 
Därefter får ni kort höra om vilka projektländer som vi aktivt jobbar med.
Våra landsansvariga Elina Johansson och Sofia Persson berättar närmare om projektlandet Tanzania, Bukoba. Avslutningsvis presenterar Åsa Trulsson vårt nya projektland Kenya.

Alla är varmt välkomna att delta via zoom. En vecka innan kommer länken till mötet att skickas. Välkomna!

Dokument hittar du nedan:

Välkomna! 💙💙💙

Har du missat att betala in årsavgiften?

Givetvis måste du inte vara verksam inom tandvården för att vara medlem. 

Plusgiro eller Bankgiro

Årsavgiften på 200 SEK sätts in på plusgiro 51 21 72-8, bankgiro 408-7482.

Swish

Swishnummer 1234762233.
Du kan även skanna in QR-koden nedan 

OBS! glöm inte ange för- och efternamn vid betalningen!

 

Nyhetsbrev Juli 2020

Här hittar du nyhetsbrevet i PDF-form för nedladdning


RESEBERÄTTELSER BURKINA FASO

December 3, 2019

Nu var det dags för vårå volontärer Julia och Merna att berätta hur det var att arbeta i fält i Burkina Faso. Läs deras reseberättelser!


VI SÖKER VOLONTÄRER TILL VÅRT PROJEKTLAND FILIPPINERNA VECKORNA 11-12! 

1 DECEMBER

ANMÄLAN:

Skicka din anmälan till magnus@tandlakareutangranser.se

Följande information önskar vi ha från dig:

1.-Namn, efternamn

2.- Yrkeskategori och yrkesverksamma år

3.- Har du varit volontär tidigare i Sverige eller utlandet? I så fall när och var?

4.- Varför vill du vara volontär hos oss?

5.- Personlig motivering och din syn på vad du kan tillföra projektet

Vi kommer att svara så fort vi kan!

Sista anmälningsdag 31/1 2019


Vi söker volontärer till vårt projektland Bukoba i Tanzania! 

1 December

ANMÄLAN:

Skicka din anmälan till elina@tandlakareutangranser.se

Följande information önskar vi ha från dig:

1.-Namn, efternamn

2.- Yrkeskategori och yrkesverksamma år

3.- Har du varit volontär tidigare i Sverige eller utlandet? I så fall när och var?

4.- Varför vill du vara volontär hos oss?

5.- Personlig motivering och din syn på vad du kan tillföra projektet

Vi kommer att svara så fort vi kan!

Sista anmälningsdag 31/12 2019


Läkare i världen

1 September 2019

Tycker  du också att alla människor har rätt till vård?

Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där vi erbjuder vård samt mediciner till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. I takt med att samhället blir kallare så behövs vi i ännu större utsträckning.

Vi är helt beroende av volontära insatser och din hjälp gör skillnad.  Just nu söker vi fler tandläkare och tandsköterskor då vårdbehoven är mycket höga. Om du är intresserad av engagera dig så hör av dig till frivillig@lakareivarlden.se

www.lakareivarlden.se


 

Reseberättelse Tanzania

1 September 2019

Nu var det dags för vår volontär Sofia att berätta hur det var att arbeta som volontär i Tanzania. Läs hennes reseberättelse, klicka här!

 


Reseberättelse från Filippinerna

April 2019

Vår volontär Monica arbetade i Filippinerna i mars. Hon skriver resedagbok och delar erfarenheten med oss. För att läsa hennes berättelse Klicka här


Reseberättelse från Zim

April 2019

Nu var det dags för vår volontär Ulrika att berätta hur det var att uppleva arbetet i fält i Mutambara. Läs hennes reseberättelse, klicka här!


Tack alla som firade vår 10 års jubileum!

Mars 2019

Vi inom organisationen vill tacka alla som kom till vår årsmöte samt alla som ville fira vårt 10-års jubileum. 

Speciellt tack till Smile Tandvård & Humble Brush för sponsring av detta evenemang!

BILDGALLERI, KLICKA HÄR


Reseberättelse Old Mutare

Mars 2019

Läs Charitinis upplevelse från resan till Old mutare!


Reseberättelse, Tanzania

Februari, 2019

Tack Camilla, Ulf, Sam och Kristina till ett fantastiskt arbete i Tanzania i november 2018! Vi delar er berättelse med mycket glädje!

Klicka här för att läsa den!

 

Hjärtligt välkommen & Tack för ert stöd!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail