Samarbetspartners

november 13th, 2013 | fredrik

Förutom våra projekt kan TLUG förmedla volontärer till andra internationella organisationer TLUG.

Tandläkare utan gränser samarbetar med internationella organisationer som AKA Sverige och Wisdomtooth  genom att förmedla intresserad personal.

AKA Sverige bedriver projekt endast i Senegal

Wisdomtooth bedriver projekt i bland annat Nepal och Ladakh. Har du intresse för detta kan du höra av dig och skicka mail till lena@tandlakareutangranser.se