ETIOPIEN

 

Etiopien är beläget på Afrikas horn i nordöstra Afrika och invånarantal enligt folkräkningen 2011 är nära 85 millioner. Landets ekonomi är baserad på jordbruk, som står för halva BNP, 60 % av exportinkomsterna och 80 % av sysselsättningen. Dödligheten bland barn och mödrar i Etiopien är bland de högsta i Afrika. 90 % av de barn som dör före fem års ålder (49 per 1000 barn), avlider av infektionssjukdomar som kan förebyggas med relativt enkla åtgärder. Befolkningens medellivslängden är 59 år och spädbarnsdödlighet ligger på 52 per 1000 födda barn.

etiopein3

 Det är svårt att hitta färska epidemiologiska studier eller rapporter om orala hälsan i landet. En rapport från 1988 har visat att c:a 2,3 % av det totala besöket på vårdcentraler och sjukhus i landet var relaterad till problem i munhåla. Etiopien är ett land under utveckling och det har visat sig att kariesförekomsten har ökat i samma takt som utvecklingen och urbaniseringen i landet. T.ex. har DMFT ökat från 0,2 till 1,6 mellan 1958-1975 och enligt en studie från 1992 har över 42 % av barnen i åldrarna mellan 3 och 9 år obehandlad karies. Parodontalsjukdom är det största problemet hos befolkningen. Prevalensen är relativt hög och sjukdomsbilden relativt svår i landet. Förekomsten av parodontalasjukdomar hos12-åringar har rapporterats att vara över 50 % i huvudstaden Addis Ababa.

Då landet inte ens klarar av bassjukvården är det lätt att räkna ut att tandvård inte prioriteras vare sig för barn eller vuxna. Detta återspeglas i att det går endast en tandläkare för 1,2 millioner individer. Den senaste siffran på antalet registrerade tandläkare i Etiopien är c:a 125 stycken år 2012 och 90 % av dem arbetade i huvudstaden. Behovet för oralhälsoprogram och behandling är därmed stort. Landet har tandläkarhögskola är en del av mediciniska fakulteten som ligger i huvudstaden Addis Ababa. Skolan har fått en del utrustning från Norge.

etiopien2

TLUG samarbetar med tandläkarhögskola i Addis Ababa sedan 2012. Projektet i Etiopien är riktad mot barn och främsta målet är att ta fram och implementera hållbart preventionsprogram för skolbarn och ungdomar bosatta kring tandläkarhögskola. Detta med samarbete med barnens-föräldrar och lärare samt tandläkarhögskolan. Parallellt med preventionsprogramet kommer projektet att ge odontologisk vård för barnen med behandlings behov.

1. Ahmed Zein, Zein. Introduction. In: Zein Ahmed Zein and H. Kloos (eds). The Ecology of Health and Disease in Ethiopia. Pp. 1-17. Addis Ababa: MOH, 1988.

2. Per Ake Zillen and Maria Mindak: World dental demographics. International Dental Journal 2000; 50: 194-197.(19)

3. Littleton, N.W. Dental caries and periodontal diseases in Ethiopian civilians. Publ. Hlth. Rep. 1963; 78: 631-640.

4. Olsson, B. Periodontal disease and oral hygiene in Arsi Provience, Ethiopia. Community Dent. Oral Epidemiol. 1978; 6: 139-145

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail